Tuổi thọ và chế độ ăn uống.

Rõ ràng là trong nghiên cứu của Jewett không thấy nói gì đến vai trò của chế độ ăn uống. Cũng không thấy nói gì đến những nỗ lực nghiêm ngặt nhằm kiểm soát cholesterol. Không thấy nói đến việc nhất thiết phải sử dụng các vitamin và chất khoáng, không thấy có những lời khuyên theo chế độ ăn uống có lợi cho sức khỏe, dùng các chất bổ sung, chất xơ chế độ ăn chay. Những người tuổi 100 có những chế độ ăn uống đa dạng điều này đã được khẳng định trong các công trình nghiên cứu nhưng việc họ duy trì được một trọng lượng đều đều cho thấy họ có khuynh hướng ăn uống vừa phải. Ngoài điều này ra, dường như nhiều điều ta vẫn tin về chế độ ăn uống cần phải bớt cứng nhắc đi. Ở Phần Lan, một nước có truyền thống bị tỷ lệ các cơn đau tim cao nhất thế giới mà các nhà nghiên cứu về tim đã chọn ra một nghìn hai trăm chuyên viên điều hành kinh doanh được cho là có nguy cơ cổ điển béo phì, huyết áp cao, cholesterol cao, nghiện